Affordable Access

Lavinové nehody v Krkonoších / Avalanche Accidents in the Krkonoše Mts.

Authors
  • tůma, ondřej
Publication Date
Jun 07, 2019
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Bakalářská práce se zabývá lavinovým nebezpečím, horskou medicínou, a to zejména lavinovou záchranou, zasazenou do oblasti Krkonoš. Lavinové nehody v Krkonoších nejsou příliš častým úkazem, mohou však mít tragické následky. Znalost lavinové problematiky a záchrany je tedy klíčová pro pohyb v horách. Cílem práce je popsat lavinové nebezpečí a přiblížit problematiku lavin v Krkonoších. Pro dosažení tohoto cíle byla zvolena metoda kvalitativního šetření, kterým byl výběr kazuistik z nehod na české straně Krkonoš z let 2008 - 2018. V teoretické části představujeme typy laviny, přeměny sněhu, předpověď, prevenci a zejména pak lavinovou záchranu a situaci v Krkonoších. Práce se dále zaměřuje na práci horské služby a zdravotnické záchranné služby v kontextu lavinové nehody. V praktické části popisuje tři různé reálné kazuistiky osob zasypaných lavinou v Krkonoších. Text uvádí vznik a průběh neštěstí a dále postup kamarádské a profesionální pomoci, která na místě proběhla. Následně popsané situace hodnotí z hlediska příčin jejich vzniku a z hlediska poskytované pomoci na místě události. / This bachelor's thesis focuses on avalanche danger, mountain medicine, in particular avalanche rescue in the Krkonoš Mts. Although avalanche accidents in the Krkonoše Mts. are infrequent, they may have a tragic aftermath. Therefore, understanding the matters of avalanches and avalanche rescue is crucial to any activity in the mountains. The aim of this thesis is to describe avalanche danger and to provide insight into the matter of avalanches in the Krkonoše Mts. To achieve the aim of this thesis was chosen qualitative research method which constitutes a selection of case studies on accidents that occurred on the Czech side of the Krkonoše Mts. in the years 2008-2018. The theoretical part presents the types of avalanches, as well as snow metamorphism, forecast, prevention and most importantly avalanche rescue and the situation in the Krkonoše Mts. Furthermore, we focus on the work that the Mountain Rescue Service and the Emergency Medical Service carry out during an avalanche accident. The practical part presents three real case studies on people buried in avalanche on the Czech side of the Krkonoše Mts. The text presents the origin and the process of the accident and further the process of the colegial and the professional rescue which was provided during the accidents. Furthermore, the text evaluates the accidents in terms of the origin and provided help on the place.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times