Affordable Access

Lärande kostnadskalkylering och efterfrågeprognosering : kvantifiering av kostnads- och prognosrisk

Authors
  • Pyddoke, Roger
Publication Date
Jan 01, 2011
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Syftet med detta projekt är att sammanställa och jämföra de kostnadskalkyler och prognoser avseende trafikflöden som ligger till grund för samhällsekonomiska kalkyler i planer med utfall, samt att föreslå metoder och peka ut behov av data för fortsatt arbete. I denna studie har de efterkalkyler som redovisats i Vägverkets och Banverkets årsredovisning för åren 1996 till 2009 använts. Dessa har blivit föremål för granskning och kritik från Riksrevisionen (2010 och 2011), vilket vi återkommer till. Med denna reservation har efterkalkylerna använts för att bedöma förkalkylernas träffsäkerhet. De förkalkyler som använts är de kostnader som redovisats i planbeslut.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times