Affordable Access

Landschap ontwikkelen met kwaliteit; een methode voor het evalueren van de rijksbijdrage aan een beleidsstrategie

Authors
  • Gerritsen, A.L.
  • Koomen, A.J.M.
  • Kruit, J.
Publication Date
Jan 01, 2007
Source
Wageningen University and Researchcenter Publications
Keywords
Language
Dutch
License
Unknown
External links

Abstract

Het rapport betreft een voorstel voor een beleidsevaluatie van de beleidsstrategie Landschap ontwikkelen met kwaliteit (LOK). De voorgestelde methode richt zich op de rijksbijdrage in LOK en op procesdoelen. Met de methode is het niet mogelijk te beoordelen of het Nederlandse landschap zich in positieve of negatieve zin ontwikkelt, maar wel in hoeverre de beleidstheorie van LOK (Rijk) werkelijkheid wordt. Er wordt nadrukkelijk ruimte geboden om verklaringen voor resultaten op te sporen. De kern van de methode is om de aandacht te richten op de doorwerking in beleid (verticaal en horizontaal) en op de doelbereiking in ontwikkelingen in het landschap, waarbij sprake is van een verandering van de fysieke ruimte. Trefwoorden: Beleidsevaluatie, landschap, landschapsbeleid, landschap ontwikkelen met kwaliteit, ontwikkelingsplanologie

Report this publication

Statistics

Seen <100 times