Affordable Access

Landelijke strategieën in onzekere tijden (Rural Policies):

Authors
  • Pennings, R.P.
Publication Date
Jun 28, 2012
Source
TU Delft Repository
Keywords
License
Unknown
External links

Abstract

De toekomstige demografische ontwikkelingen in het landelijk gebied zijn steeds onzekerder geworden. Maar gemeenten houden vast aan oude gewoontes en geloof in groei. Het lijkt alsof gemeenten geen beeld hebben van de effecten van hun huidig beleid, zowel nu als in de toekomst en de mogelijke problemen die hierdoor veroorzaakt kunnen worden. Gemeenten durven niet ver vooruit te kijken en daarbij een richting te kiezen waar ze vervolgens met overtuiging naar toe kunnen sturen. Waarschijnlijk omdat ze niet weten wat de juiste richting zal zijn. Dit onderzoek probeert helderheid te bieden over wat wel de juiste richting is en hoe deze eruit ziet. Door alle mogelijke toekomstscenario’s uit te werken is duidelijk gemaakt wat er allemaal te verwachten is. Daarnaast is er uitgewerkt welke strategieën een gemeente kan hanteren en hoe deze strategieën er dan uit kunnen zien. Hierdoor werd het mogelijk om combinaties te maken van verschillende scenario’s en strategieën om zo te zien hoe die combinaties wel of niet functioneren en belangrijker, waarom ze zo functioneren. Het streven van dit onderzoek is daarom het creëren van duidelijkheid over de effecten van verschillende beleidskeuzes in verschillende scenario’s om zo beleidsmakers een houvast te geven bij toekomstige beleidsbeslissingen. Dit is uiteindelijk bereikt door een drietal mogelijkheden uit te werken in een hoog, laag en ongewijzigd scenario en deze te confronteren met de strategieën van het tegengaan van krimp, het faciliteren van krimp en het sturen op een transitie. Hieruit blijkt dat de beleidsstrategie die het beste aansluit op de mogelijke toekomst scenario’s een sterk strategisch reactievermogen heeft en zich richt op de succesfactoren uit de strategie van het sturen op transitie.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times