Affordable Access

Landelijk gebied en Leegstand : Aard, omvang en oplossingsrichtingen van huidige en toekomstige leegstand agrarischvastgoed in Nederland

Authors
  • Gies, T.J.A.
  • Nieuwenhuizen, W.
  • Naeff, H.S.D.
  • Vleemingh, I.
  • Paulissen, M.
  • Ros, Peter
  • Heijmerink, Jeroen
  • Ronden, Michel
  • Dijkstra, Karin
Publication Date
Jan 01, 2016
Source
Wageningen University and Researchcenter Publications
Keywords
Language
Dutch
License
Unknown
External links

Abstract

Jaarlijks stoppen veel agrarische bedrijven. Afgelopen decennia werden deze boerderijen, vaak nog kleinschalig, via erftransities omgebouwd tot woonboerderijen of werden de bedrijfsgebouwen voor andere functies gebruikt. Sinds de jaren zeventig zijn er door schaalvergroting in de sector grote schuren en grote ligboxstallen bijgekomen die komende jaren vrij zullen komen. In Nederland staat momenteel ca. 10 miljoen m2 agrarische bedrijfsgebouwen leeg. De prognose voor de toekomst is dat de omvang nog groter wordt en er tot 2030 bijna 16 miljoen m2 lege agrarische bedrijfsgebouwen bijkomen. Ingeschat wordt dat ca. 3-8% daarvan historische boerderijen zijn die behoren tot het cultureel erfgoed. Voor die grote schuren die leeg komen te staan, wordt het moeilijk om een goede nieuwe economische bestemming te vinden. De grote, te verwachten leegstand vraagt om indringende aandacht van beleidsmakers, bestuurders, ondernemers en gebruikers. Verslechtering van de vitaliteit en ruimtelijke kwaliteit in het landelijk gebied ligt op de loer. Innovatieve oplossingen voor zowel herbestemmen als sloop zijn naast de nu al gebruikelijke oplossingen hard nodig.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times