Affordable Access

Etikettdesign hos framgångsrika alesorter i Sverige från olika produktionsländer / : Label Design of successful ales in Sweden from various producing countries

Authors
  • Hjort Westling, Moa
  • Nordström, Helena
Publication Date
Jan 01, 2016
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Föreliggande studie syftar till att kartlägga vilka designfaktorer som främst förekommer på etiketter hos framgångsrika aleproducenter från olika länder, samt undersöka om konsumenter kan urskilja produktionsland endast genom granskning av etiketten. För att undersöka detta genomfördes en visuell innehållsanalys för att ta fram designfaktorer för fem utvalda länder, varefter fem typexempel skapades. Typexemplen testades på konsumenter via en webbenkät. Slutsatsen är att det i vissa fall går att ta fram ett typexempel och i vissa fall kan en del av konsumenterna se vilket det tänkta produktionslandet är. I majoriteten av fallen gick det emellertid inte att ta fram ett perfekt typexempel och konsumenten kunde inte urskilja det tänkta produktionslandet. / The purpose of the present study is to survey what design elements occur most often in labels from successful producers of ale and analyze if consumers can tell which country the ale has been produced in, only by viewing the bottle label. We completed a visual content analysis to find the design elements for five selected countries, and five representative labels was created. The constructed country labels were tested on the consumer trough a questionnaire study online. The conclusion is that in there is, in some cases, possible to design a representative label and that in some cases some of the consumers can tell which the intended country of origin is. In the majority of cases it was not possible to create a perfect representative and the consumer couldn't tell the intended country of origin.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times