Affordable Access

Etikettdesign som förmedlar smak / Label design that conveys taste

Authors
  • Gregersen, Petra
Publication Date
Jan 01, 2017
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Följande studie syftar till att undersöka hur en rödvinsflaskas etikett kan designas för att attrahera målgruppen millennials och samtidigt förmedla vinets smak. För att göra detta gjordes en undersökning av målgruppens preferenser genom en kvantitativ inledande studie, följt av en förstudie som undersökte tidigare studier och även designteori. I designprocessen användes den insamlade informationen från den inledande studien och förstudien för att ta designbeslut. Tre etikettalternativ togs fram som sedan validerades med målgruppen i form av en fokusgrupp. Fokusgruppen innefattade delar med kvantitativa enkäter samt smaktest. Resultatet av studien visar att ett av de tre alternativen tenderar att attrahera målgruppen mer och samtidigt förmedla vinets smak mer än de andra. Detta alternativ heter Text över hela och har vit text på en svart bakgrund över hela etiketten. Texten är vinets smaknoter, varumärkesnamn, sort, ursprung samt årtal. All text är lika stor med lika marginaler, dock är vissa ord satt i en högre vikt för att öka läsbarheten. Varumärket är även rött för att det ska bli tydligt vad som är namnet på vinet.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times