Affordable Access

Långsamt våld : Om trafiken och klimatförändringarna

Authors
  • Balkmar, Dag
Publication Date
Jan 01, 2024
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Trots att många städer och kommuner uppmanar sina invånare att cykla, gå och åka kollektivt för hälsans och miljöns skull, är bilen fortfarande det vanligaste transportmedlet i Sverige. Trots en ökad elektrifiering av bilflottan transporterar vi oss främst med hjälp av bensin- och dieseldrivna motorer, vilka släpper ut luftföroreningar som skadar vår hälsa och som bidrar till klimatförändringar. Vägtrafiken står för den största delen av energianvändningen från transporter i Sverige, över 60% av dessa står personbilstrafiken för. Den här texten handlar om vägtrafikens negativa inverkan på miljön och människors välbefinnande. Målet är att diskutera vad våld kan vara genom att beakta de växthusgasutsläpp och klimatförändringar som följer i vägtrafikens kölvatten, närmare bestämt som en form av långsamt våld. Att betona våldets långsamhet möjliggör att lyfta fram fenomen som vanligtvis inte förstås som våld, men som över tid kan ha synnerligen våldsamma effekter på såväl miljö, djur och människor.  / <p>Temanummer:</p><p>Vi talar om våld. Hur kan vi förstå vad våld är?</p>

Report this publication

Statistics

Seen <100 times