Affordable Access

Lärares frågor. En avgörande faktor för det samtalande matematiska klassrummet. : En studie inspirerad av learning study om lärares medvetenhet angående variationen av frågor i matematikundervisningen gällande likhetstecknets betydelse

Authors
  • Lundkvist, Pernilla
Publication Date
Jan 01, 2018
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Syftet med studien är att undersöka hur lärares frågor kan påverka elever till utforskande samtal vid undervisning av likhetstecknets betydelse. Då en lärare valdes ut för en djupare granskning valdes en kvalitativ metod där en fallstudie ansågs lämplig. Studiens utformning influeras av learning study som skolutvecklingsmodell. Sammanställningen av resultatet visar att lärarens medvetenhet av frågor i undervisningen av likhetstecknets betydelse har stor påverkan för om ett utforskande samtal ska ta fart bland eleverna. Studiens slutsats är att matematikundervisningen i skolan bör genomgå en viktig förändring för att elever i större utsträckning ska inspireras till utforskande samtal. Detta eftersom en stark läromedelstyrd undervisning medför svårigheter för samtal och reflektioner i klassrummet. / <p>Matematik</p>

Report this publication

Statistics

Seen <100 times