Affordable Access

Lärarens roll vid undervisning av problemlösning i matematik : En kvalitativ studie om hur lärare i mellanstadiet kan stötta elever vid undervisning av problemlösning / The teacher’s role in teaching problem solving in mathematics

Authors
  • Kyhlström, Erica
  • Friberg, Jesper
Publication Date
Jan 01, 2022
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Syftet med denna undersökning är att undersöka hur lärare stöttar elever i arbete med problemlösning vid matematikundervisning. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande har fyra lärare intervjuats och observerats utifrån stöttning på makro- och mikronivå. Slutsatsen är att alla informanter använder sig av stöttning på olika sätt men att de inte har så mycket kunskap om vad stöttning på makro- och mikronivå innebär och hur stöttningen kan användas, till exempel kunskap som kan vara nödvändig för att ge eleverna den stöttning de behöver samt kunskap som kan motverka risken för att läraren tar över elevernas tankesätt, s.k. lotsning

Report this publication

Statistics

Seen <100 times