Affordable Access

Lärande i olika lärmiljöer ur ett elev perspektiv

Authors
  • Sundin, Anna
Publication Date
Jan 01, 2022
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Syftet med denna studie var att undersöka barns uppfattningar av att ha undervisning utomhus kontra inomhus, bland annat vilka för- och nackdelar eleverna upplever. Undersökningen genomfördes med 34 elever i årskurserna 1–3 genom semistrukturerade intervjuer. Resultatet i studien visar att majoriteten av eleverna önskar mer undervisning i utemiljö.Utomhus upplever eleverna sig mer energifyllda och nyfikna på sin omgivning i jämförelse med hur de känner inne i klassrummet. I klassrummet upplever vissa elever sig instängda och att de snabbt blir trötta. Resultaten visar att flertalet elever har en positiv syn på utomhusundervisning samt att de upplever att den bidrar till ett mer lustfyllt lärande samtbättre mående. En slutsats av denna studie är det finns en potential för lärare att utnyttja lärmiljöerna utomhus i större utsträckning för att utveckla elevers kunskaper och välbefinnande. 

Report this publication

Statistics

Seen <100 times