Affordable Access

Kwantificering nutriëntensituatie van de bodem in het beheergebied van Wetterskip Fryslân

Authors
  • Ros, G.H.
  • Kros, Hans
  • van Vliet, Petra
  • van Duijvendijk, K.
Publication Date
Jan 01, 2018
Source
Wageningen University and Researchcenter Publications
Keywords
Language
Dutch
License
Unknown
External links

Abstract

Wetterskip Fryslân wil graag beter inzicht in de ruimtelijke variatie in bodemkwaliteit en (potentiële) bronnen van stikstof- en fosfaatuitspoeling naar het oppervlaktewater. Via dit inzicht is het mogelijk om onderbouwd handelingsperspectief te bieden aan de agrarische sector om de nutriëntenbelasting van het watersysteem terug te dringen. Gebaseerd op de meest actuele gegevens uit agrarische meetnetten en beschikbare informatie bij kennisinstellingen geeft de voorliggende rapportage ruimtelijk inzicht in: de hoeveelheid fosfaat (P), stikstof (N) en organische stof in de bodem; de aanvoer van stikstof en fosfaat via dierlijke mest en kunstmest; de N- en P-bodemoverschotten (de niet opgenomen nutriënten), en; de P-verzadiging van de bodem.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times