Affordable Access

Kvinnors bruk av feelgood tidningar- en studie i användandet av feelgood tidningar.

Authors
  • La Terra, Sylwi
Publication Date
Jan 01, 2011
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Den här C-uppsatsen är en kvalitativ studie om användandet av feelgood tidningar i vardagen. Studien strävar efter att ta del av och förstå hur läsarna använder feelgood tidningarna i sin vardag. Studien syftar också att undersöka det psykologiska perspektivet bakom valet att läsa tidningarna. Mina frågeställningar är: Hur använder kvinnorna feelgood tidningen i sin vardag?Hur rumsrent tycker kvinnorna att det är att läsa de här tidningarna? Vad är det som gör feelgood tidningar underhållande?Hur kan man tolka kvinnornas användning av tidningarna ur ett psykologisk perspektiv? Materialet inhämtas via en fokusgrupp med fyra kvinnor i åldrarna 40- 65 år. Den teoretiska bakgrunden har hämtats ur Radway A Janice bok, Reading the romance- women, patriarchy and popular litteratur, Lisbeth Larssons En annan historia och ur boken Oro, av Skårderud Finn. Analysen är ett samspel mellan fokusgruppens utsaga och den teoretiska delen. I resultatet och analysen får läsaren ta del av intervjun med fokusgruppen och en analys som korrelerar med där frågeställningarna och teorin. Islutsatsen diskuteras sammanhangen mellan att kvinnorna i fokusgruppen både njuter och blir stressade av feelgood tidningarna. Det diskuteras även hur det kommer sig att en Engelsk studie som gjordes för 20 år sedan stämmer så väl överens med en studie gjord i dag. Slutligen diskuteras ett bifynd i uppsamlande av materialet, att män saknar en feelgood tidning anpassad för deras målgrupp.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times