Affordable Access

Kvinnokonventionens status i Norden : En aktiv kamp för jämställdhet

Authors
  • Byberg, Isabelle
Publication Date
Jan 01, 2021
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Denna uppsats har behandlat den internationella kvinnokonventionen. Syftet med detta arbete har varit att undersöka hur de fyra grannländerna Sverige, Finland, Norge och Danmark har implementerat konventionen genom att betrakta de åtgärder som vidtagits. Uppsatsen har även bringat klarhet i skillnader och likheter mellan dessa länder och ett särskilt fokus har legat på några utvalda områden. Dessa är löneskillnader mellan män och kvinnor, diskriminerande reklam, prostitution och våld mot kvinnor. Den rättsvetenskapliga metoden har använts för att redogöra för detta men även komparativ metod då olika rättssystem har jämförts. Resultatet av denna undersökning har påvisat att länderna är lika i många anseenden beträffande hur de implementerat konventionen. Även skillnader har noterats, bl.a. angående lagstiftning.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times