Affordable Access

Krmiljenje hidravlične naprave z Raspberry Pi

Authors
  • Križnik, Florjan
Publication Date
Sep 15, 2021
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

V zaključni nalogi je predstavljen postopek nadgradnje oziroma predelave didaktične hidravlične stiskalnice, ki trenutno uporablja didaktične krmilne komponente za krmiljenje hidravličnega ventila sistema. V nalogi smo namesto didaktičnih krmilnih komponent ali PLK krmilnika uporabili mikrokrmilnik Raspberry Pi, kateri je bolj uporaben z vidika fleksibilnosti in možnosti razvoja različnih krmilnih metod, različnih grafičnih vmesnikov in izdelave prikazovalnikov merjenih veličin. V nalogi podrobneje obravnavamo krmiljenje preklopnega ventila s krmilnim signalom 24 V, ki omogoča premik hidravličnega valja v obe smeri. Za merjenje tlaka med procesom smo uporabili merilnik tlaka, ki meri tlak v zgornji komori hidravličnega valja za izračun potisne sile valja. Program za krmiljenje hidravlične naprave je napisan v jeziku Python, izdelali smo ustrezen grafični vmesnik z gumbi za eno-ciklično in ciklično izvedbo procesa. Grafični vmesnik vsebuje tudi prikazovalnik tlaka. Na koncu smo hidravlični sistem testno zagnali in preverili ustreznost delovanja mikrokrmilnika in prikaza merjenih veličin.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times