Affordable Access

Kooperativt lärande: Problemlösningsförmåga och interaktion / Cooperative learning: Problem solving and interaction

Authors
  • Zander, Disa
  • Sampognaro, Claudia
Publication Date
Jan 01, 2023
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Följande arbete är en kunskapsöversikt som är en del av grundlärarutbildningen på Malmö Universitet. Syftet är att sammanställa vad den kooperativa metoden kan ha för betydelse för elevers problemlösningsförmåga utifrån den interaktion som sker. Detta utifrån frågeställningen Kan kooperativt lärande främja interaktion som skapar positiva effekter vid utvecklandet av elevers problemlösningsförmåga inom matematik? Metoden som ligger till grund för kunskapsöversikten är en systematisk samling och analys av vetenskaplig litteratur. Informationssökning rörande frågeställningen utfördes i olika databaser. Detta resulterade i 12 artiklar vars innehåll kategoriseras och redogörs för i resultatet. Artiklarna ställs mot varandra i diskussionen för att mynna ut i en slutsats. Slutsatsen visar på att kooperativt lärande kan användas som en framgångsrik metod för att främja kommunikations- och samarbetsförmågan. Interaktionsmönsterna bidrog till att elever använder problemlösningsstrategier som tillämpas mer adekvat. Dessutom identifierades flertal förutsättningar utifrån lärarens arbete i klassrummet som krävs för att metoden ska fungera. En annan slutsats var att kooperativt lärande inte alltid bör stå som självständig modell, metoden bör kombineras med andra undervisningsmetoder. Avslutningsvis diskuteras arbetets relevans för lärarprofessionen och förslag på vidare forskning.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times