Affordable Access

Kooperativt lärande och matematiksvårigheter åk 4–6 / Cooperative learning and mathematics dif iculties grade 4-6

Authors
  • Persson, Daniel
  • Johnsson Fahim, Latifa
Publication Date
Jan 01, 2022
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

I vår studie har vi utifrån ett lärarperspektiv undersökt hur och om kooperativt lärande påverkar matematikinlärningen hos elever i grundskolan. Vår undersökning gäller dels elever generellt samt en jämförelse med elever i matematiksvårigheter. Vi har gjort en kvalitativ intervjustudie där fem lärare i matematik från två olika sydsvenska grundskolor har medverkat. Studien är grundad i de perspektiv på inlärning som finns inom den sociokulturella teorin. Våra resultat har analyserats med en hermeneutiskt jämförandeforskningsmetod och presenteras tematiskt. Undersökningens resultat visar på att kooperativt lärande i matematik tycks gynna både ämneskunskap samt det sociala samspelet hos eleverna. Särskilt gynnsamt tycks det vara för problemlösningsförmåga,  metodval, resonemangsförmåga samt kommunikation.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times