Affordable Access

Kooperativt lärande i förhållande till elevernas språkliga och kommunikativa förmåga i ämnet svenska

Authors
  • Larsson, Kristina
  • Karlsson, Cornelia
Publication Date
Jan 01, 2020
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Denna kvalitativa studie undersöker lärares uppfattning om kooperativt lärande och dess påverkan på elevernas språkliga och kommunikativa förmåga i förhållande till elevernas demokratiska bemötande i ämnet svenska. De teoretiska perspektiven studien utgår från är de sociokulturella och pragmatiska. Ett övergripande resultat som framkommit i studien är att elevernas demokratiska bemötande och språkliga utveckling är beroende av varandra. Det framkommer även att samtalet mellan eleverna är grunden för att göra eleverna delaktiga. Elevernas delaktighet krävs och förbättras när undervisningen byggs upp utifrån kooperativa lärandet, samt att elevernas språkutveckling gynnas. Ett aktivt arbete med elevernas demokratiska bemötande bidrar till att eleverna blir mer medvetna om sitt agerande. Vår slutsats är att lärarens inställning till metoden, elevernas ömsesidiga beroende, elevens demokratiska bemötande samt elevens språkförmåga är viktiga faktorer för att arbetet med KL ska fungera framgångsrikt.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times