Affordable Access

Kooperativna soseska in sosedstva ter oblikovanje skupnosti

Authors
  • Slapničar, Anja
Publication Date
Jul 20, 2022
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Diplomsko delo raziskuje za slovenski prostor nenavadno obliko bivanjskega prostora – stanovanjske AB kooperative. Raziskuje jih z različnih vidikov: arhitekturno – urbanističnega, družbenega, ekonomskega, trajnostnega in demografskega vidika, ki vsak zase podaja svoje smernice k oblikovanju stanovanjskih kooperativ. S pridobljenim znanjem in po zgledu referenčnih primerov je v diplomskem delu na območju Mačkovci v Domžalah eksperimentalno oblikovanih dvanajst kooperativnih sosesk. Namen specifičnega oblikovanja takšnih sosesk je predvsem ustvarjanje in ohranjanje skupnosti ljudi, ki v njej živijo. Poleg urbanistične zasnove celotnega območja, je opredeljena in prikazana tudi idejna zasnova detajla, torej ene same kooperativne soseske.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times