Affordable Access

KONVERZE MALINOVSKÉHO KASÁREN V KOŠICÍCH / CONVERSION OF MILITARY BARRACHS MALINOVSKÉHO, KOŠICE

Authors
  • lukáčová, daniela
Publication Date
Sep 10, 2020
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Tématem diplomové práce je konverze areálu bývalých vojenských kasáren v Košicích na Slovensku. Součástí práce jsou analýzy stávajícího areálu, návrh prostorových změn, komunikačních změn a definování funkčního využití. Podrobněji byly zpracovány dvě budovy. Konverze stávající budovy na polyfunkční objekt a návrh nové stavby s nájemními byty, komunitními prostory a živým parterem. / The topic of the diploma thesis is conversion of the area of former military barracks in Košice, Slovakia. The project includes analyses of the existing area, designing of spatial changes, connectivity, communication with surrounding environment and definition of functional use. For further elaboration were chosen two objects. Conversion of an existing building into a multifunctional building and design of a new building with rental apartments, community spaces and living ground floor.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times