Affordable Access

Konverze elektrárny v Praze - Holešovicích / Conversion of power plant in Prague - Holešovice

Authors
  • vokálková, iveta
Publication Date
Feb 11, 2020
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Diplomová práce je zaměřena na vypracování dokumentace pro stavební řízení severní části objektu bývalé elektrárny v Holešovicích, která je konvertovaná na divadlo. Dokumentace je rozšířena o komplexní řez fasádou, stavební detaily obálky budovy, tepelně technické a environmentální posouzení. V práci jsou zpracovány rešerše, stavebně technický průzkum, je popsána historie a současný stav objektu. Řešen je i koncepční návrh technického zařízení staveb a výpočet potřeby tepla na vytápění. / This thesis is focused on the development of design building proceeding of the north part of the former power plant in Holešovice, which is converted into a theater. The documentation is extended with complex facade section, building details, thermal and environmental assessment. In the thesis are processed searches, construction-technical survey, history and present state of the building are described. Conceptual design of technical equipment of buildings and calculation of heat demand for heating are also solved.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times