Affordable Access

KONVERZE A DOSTAVBA AREÁLU TOVÁRNY V MNICHOVĚ HRADIŠTI / CONVERSION AND EXTENSION OF THE FACTORY IN MNICHOVO HRADIŠTĚ

Authors
  • blahová, barbora
Publication Date
Jan 31, 2020
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Konverze areálu bývalé továrny Benešovka v Mnichově Hradišti je snahou o výstavbu kvalitního bydlení ve městě a zároveň o vytvoření kulturního a společenského centra. Logicky navazuje na stávající stav a reaguje na historickou stopu. Návrh zachovává industriální charakter místa a vytváří unikátní atmosféru celého prostoru. Cílem práce bylo citlivě zrekonstruovat nevyužívanou továrnu a najít jí vhodné funkční využití a zároveň vytvořit kvalitní bydlení. / The conversion of the former Benešovka factory in Mnichovo Hradiště is an effort to build quality housing in the city and at the same time to create a cultural and social center. It logically follows the current state and responds to the histroric track. The design preserves the industrial character of the place and creates a unique atmosphere throughout the space. The aim of the work was to sensitively reconstruct an unused factory and find suitable functional use and to create quality housing.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times