Affordable Access

KONVERZE BÝVALÝCH PRAŽSKÝCH JATEK / CONVERSION OF A FORMER PRAGUE SLAUGHTERHOUSE

Authors
  • ditzová, barbora
Publication Date
Sep 10, 2020
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Areál bývalých Ústředních jatek hlavního města Prahy, dnes známý jako Pražská tržnice, vznikal na konci 19. století jako komplikovaně strukturovaný celek industriálních vztahů. Již tehdy vyrůstal rychle a mnohdy unáhleně. Tento způsob vývoje se od té doby moc nezměnil, co se ale změnilo a nadále se proměňovat bude je jeho okolí. Holešovice se z průmyslového předměstí mění na multifunkční městskou čtvrť. Město roste, zahušťuje se, jeho těžiště se posouvá. Návrh přeměny areálu na kampus Středoevropské univerzity je snahou o nalezení nové identity, obnovení vnitřních vazeb a předefinování vztahu k městu. / The former Prague slaughterhouse, today known as The Prague Market, was established during the end of the 19th century as a complicated complex of industrial relations. Its development was already then fast and often hasty. This way of development hasn´t changed much since then, unlike its surroundings. Holešovice, a former industrial suburb, are turning into a multifunctional city district. The city is growing, becoming more dense, the center is shifting. The project is transforming the area into a new campus of the Central European University. It is an effort to find a new identity, restore internal ties and redefine the relationship with the city.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times