Affordable Access

Kontrola kvality konceptuálního modelu / Conceptual model quality control

Authors
  • novák, jan
Publication Date
Jan 28, 2021
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Tato práce se zabývá návrhem a implementací modulu automatické opravy testových otázek, zaměřených na schopnost návrhu konceptuálního modelu podle zadání. Práce vzniká jako součást projektu DSM, který má za cíl nahradit stávající aplikaci Kreslítko jakožto nástroj pro podporu tvorby diagramů konceptuálních modelů. Projekt DSM vzniká jako multiplatformní projekt v jazyce Kotlin, který následně přeložen do jazyka JavaScript pro klientskou (webovou) část a jazyka Java pro serverovou část projektu. / This thesis describes design and implementation of a module for automatic correction of exam questions focussed on the ability to design a conceptual model according to an assignment. This thesis has been created as a part of the DSM project, which aims to replace the current application Kreslitko as a tool for drawing conceptual model diagrams. The DSM project is being implemented as mutliplatform project in Kotlin programming language which is then compiled into JavaScript for the client (web) side or into Java for the server side.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times