Affordable Access

Kontextuálni pasivní DNS prediktor / Contextual Passive DNS Resolution

Authors
  • marchenko, olena
Publication Date
Aug 26, 2021
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Pasivní DNS je jeden z nejběžnejších nastrojů pro analyzu bezpečnostních incidentů z telemetrii, kde se vyskytují IP adresy. Bez aktivního dotazování DNS resolveru dává informaci o nejpravděpodobnějším doménovém jménu, které mohlo byt při přístupu na IP adresu použito. Tato práce navrhuje použití dodatečných informací obsažených v NetFlow telemetrii k extrakcí dodatečných přiznaků a použití metod strojového učení pro zlepšení přesnosti predikce nejpravděpodobnějšího doménového jména. Navržené řešení je porovnáno s řešením nejběžnejšího pDNS systému využívajícího pouze statisticky nejpravděpodobnejší hodnoty. / Passive DNS is one of the most common tools for analyzing security incidents from telemetry where IP addresses occur. Without active querying of the DNS resolver it gives information about the most likely domain name that could be used during accessing the IP address. This work proposes the use of additional information contained in NetFlow telemetry to extract additional features and the use of machine learning methods to improve the accuracy of prediction of the most probable domain name. The proposed solution is compared with the solution of the most common pDNS system which uses only the statistically most probable values.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times