Affordable Access

Konkurrensfördelar i sponsornätverk : En kvalitativ studie om hur nätverk bidrar till konkurrensfördelar för sponsorer

Authors
  • Sundberg, Albin
  • Karlsson, Marielle
Publication Date
Jan 01, 2020
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Syfte: Syftet är att öka förståelsen kring hur nätverkande bidrar till sponsorers skapande av konkurrensfördelar. Metod: Genom djupgående intervjuer med företag kopplade till två olika sponsornätverk, ämnar studien öka förståelsen kring hur nätverkande bidrar till sponsorers skapande av konkurrensfördelar. Vi har genomfört elva semistrukturerade intervjuer med företag i Skåne och Småland med koppling till fotbollsklubbarna Hittarps IK eller Östers IF. Resultat & Slutsats: Resultatet visade att beroende på vilka motiv företag har till att sponsra, vilka andra företag som är aktiva i sponsornätverket, samt hur aktiv medlemmarna i nätverket är, blir avgörande för vilka konkurrensfördelar som kan skapas. Studien talar för att sponsornätverk fungerar som ett verktyg för företag att uppnå de konkurrensfördelar de strävar efter att nå. Bidrag: Studien visar på att det finns både interna och externa faktorer som avgör konkurrensfördelarna som kan uppnås i ett sponsornätverk. Företag bör därför skapa en lista över vilka kriterier de anser vara viktiga, för att sedan utvärdera vilka sponsornätverk som har möjlighet att möta dessa kriterier genom deras nätverk. Förslag på vidare forskning: Vidare forskning skulle kunna undersöka hur en större variation av företag i nätverken kan påverka möjliga konkurrensfördelar, studera ett större urval av nätverk eller företag från fler olika idrotter eller branscher. Framtida forskning kan också studera skillnader och likheter av upplevda konkurrensfördelar mellan sponsornätverk och traditionella affärsnätverk.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times