Affordable Access

Konfiguracija vgrajenih naprav preko protokola XCP

Authors
  • VREŠ, MATEVŽ
Publication Date
Sep 13, 2021
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

V diplomski nalogi je predstavljen Univerzalni protokol za meritve in kalibracijo - XCP, na teoretični osnovi podloženi z dokumentacijo standarda ASAM. V uvodnih poglavjih se bralec spozna z uporabljenimi orodji, kot tudi z razvojnim okoljem in ciljno vgrajeno napravo, t. j. razvojna plošča STM32 Nucleo-144. V jedrnem delu naloge je zajeta celotna predstavitev, struktura in uporabnost protokola XCP. Kot potrebna dopolnitev k protokolu je v nadaljevanju opisana transportna plast CAN-FD, njena konfiguracija in funkcionalnosti. Z orodji PCAN-View in vmesnikom PCAN-USB FD, proizvajalca PEAK Systems, je vzpostavljeno enostavno CAN omrežje, ki služi ponazoritvi demo scenarijev delovanja protokola. Teoretična osnova je v nadaljevanju podprta z implementacijo izbranih funkcionalnosti skupaj s transportno plastjo in protokolom CAN-FD. Celotna implementacija knjižnice je testirana na omenjeni razvojni plošči, ki služi kot simulator ECU-ja, katerega kalibriramo preko osebnega računalnika. V sklepnih ugotovitvah so omenjene možne dopolnitve in razširitve implementacije, kot tudi možna nadaljna področja uporabe.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times