Affordable Access

Komunikační strategie vybraného podniku / Communication Strategy of the Chosen Company

Authors
  • vitvera, dan
Publication Date
Jun 13, 2021
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Bakalářská práce se věnuje analýze komunikační strategie vybraného podniku s cílem určit možné příležitosti pro zlepšení a navrhnout vhodná řešení. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou uvedeny všechny důležité termíny, které souvisí s marketingovou komunikací a jsou dále uvažovány v praktické části. Praktická část se zabývá představením zkoumaného podniku, jeho analýzou a primárním výzkumem, na základě kterého jsou stanoveny návrhy a doporučení pro zlepšení stávající komunikační strategie. / The bachelor's thesis deals with the analysis of the communication strategy of a selected company in order to determine a possible opportunity for improvement and to propose a suitable solution. The work is divided into a theoretical part and a practical part. The theoretical part lists all important terms that are related to marketing communication and are further considered in the practical part. The practical part deals with the introduction of the researched company, its analysis and primary research on the basis of which proposals and recommendations for improving the existing communication strategy are set.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times