Affordable Access

Komunikační strategie společnosti GÜDE CZECH s.r.o. / Communication Strategy Of Company GÜDE CZECH Ltd.

Authors
  • tišlerová, tereza
Publication Date
Jun 14, 2020
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Bakalářská práce se zabývá tématem komunikační strategie společnosti GÜDE CZECH s.r.o. Cílem práce je zanalyzovat současnou komunikační strategii a navrhnout novou. Práce je rozdělena do části teoretické a praktické. Teoretická část pokládá základ praktické části pomocí odborné literatury. Vysvětluje základní pojmy marketingové komunikační strategie, která je základem pro úspěšnou komunikaci. Praktická část práce se zaměřuje na představení společnosti, analýzu současné komunikační strategie a na návrh nové. Analýza současné komunikační strategie je provedena na základě informací získaných z rozhovoru s jednatelem společnosti a návrh nové strategie je proveden na základě informací z dotazníkového šetření i rozhovoru. Bakalářská práce by měla být přínosem společnosti GÜDE CZECH s.r.o., která by se navrhnutou strategií mohla inspirovat. / This bachelor thesis deals with a topic of communication strategy of the company GÜDE CZECH Ltd. The thesis aims to analyse the current communication strategy and the development of a new strategy. The thesis is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part gives the basis for the practical part while using academic literature. It explains the core concepts of marketing communication strategy, which are the basis for a successful communication. The practical part focuses on the introduction of the company, analysis of the current communication strategy and the development of a new strategy. The analysis of the current communication strategy is based on informations obtained from the interview with the company‘s executive and the development of a new strategy is based on informations gained from the questionnaire survey and the interview. The bachelor thesis should be beneficial for the company GÜDE CZECH Ltd. which could perhaps utilize the designed strategy as an inspiration.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times