Affordable Access

Komplexní přístup k pacientovi poraněnému elektrickým proudem / Comprehensive Access to a Patient Injured by Electricity

Authors
  • pavka, jaromír
Publication Date
Jun 24, 2020
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Bakalářská práce se zabývá komplexním přístupem k pacientovi poraněnému elektrickým proudem. Cílem práce je porovnat terapeutické postupy mezi přednemocniční neodkladnou péčí a nemocniční péčí. Teoretická část práce pojednává o základních pojmech, které se týkají úrazu elektrickým proudem jako je anatomie a fyziologie srdce, elektrický proud a jeho účinky na organismus. Dále jsou zde popsány popáleniny a terapie. Praktická část práce se zabývá tematickými rozhovory s vybranými lékaři s různou specializací ve zdravotnictví. Tyto rozhovory jsou dále zpracovány a porovnány s odbornou literaturou. / The bachelor thesis is focused on problematics of comprehensive access to a patient injured by electricity. The goal of the thesis is to compare therapeutic procedures between prehospital emergency care and hospital care. The theoretical part deals with the basic concepts related to electric shock, such as anatomy and physiology of the heart, electric current and its effect on the body. Burns and therapies are also described. The practical part of the work concerns thematic interviews with selected doctors with various specializations in health care. These interviews are further processed and compared with the literature.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times