Affordable Access

Komparativní analýza řízení podniku / Comparative analysis of company management

Authors
  • hyben, michal
Publication Date
Feb 08, 2021
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu stavebního trhu a vybraných stavebních podniků vČeské republice a vSpojených státech amerických. V teoretické části se popisuje současná situace na stavebním trhu s ohledem na specifické rysy ve stavebnictví. Praktická část této práce obsahuje zhodnocení situace vybraných stavebních společnosti pomocí interní a externí analýzy a porovnává vývoj trhu ve dvou odlišných částech světa. Výsledkem je určení a predikce vývoje trhu v nejbližších letech. / The aim of this Master ́s thesis is focused on the analysis of the construction market and selected construction companies in the Czech Republic and in the United States of America. The theoretical part describes the current situation in the construction market with regard to specific features in construction. The practical part of this work contains an evaluation of the situation of selected construction companies using internal and external analysis and compares the development of the market in two different parts of the world. The result is the determination and prediction of market development in the coming years.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times