Affordable Access

Kommunikationslösningar i molnet : Examensarbete angående olika nätverkslösningar i WAN

Authors
  • Andersson, Tobias
  • Hedlund, Victor
Publication Date
Jan 01, 2015
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Att koppla samman nätverk över geografiskt olika platser har blivit allt vanligare i dagens samhälle. Rapporten kommer belysa olika WAN-lösningar för att göra detta möjligt. De olika lösningar som kommer belysas i denna rapport är att hyra egen fiber, lager2-länk, MPLS och även VPN. Det kommer göras jämförelser mellan dessa lösningar när det gäller kostnad, säkerhet, hastighet och tillförlitlighet. Detta har gjorts med vetenskapliga artiklar och intervjuer men rapporten innefattar även en praktisk tillämpling i form av ett experiment. / To connect networks across geographically diverse sites has become increasingly common in todays society. This report will highlight the various WAN solutions to make this possible. The different solutions that will be highlighted in this report is rent own fiber , Layer 2 link, MPLS , and VPN. There will be comparisons between these solutions in terms of cost, safety , speed and reliability. This has been done with scientific articles and interviews , but the report also includes a practical laboration.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times