Affordable Access

Kognitivni-diskurzivni pristop k proučevanju novih tvorjenk v ruščini

Authors
  • Belova, Natalia
Publication Date
Jul 10, 2023
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

V pričujočem prispevku opisujem različne pristope k proučevanju besedotvorja ter se posebej osredotočam na funkcijski in kognitivni pristop ter na sintezo obeh - skratka, kognitivno-diskurzivni pristop. S kognitivnega vidika poskušam razčleniti šest funkcij besedotvornih sredstev in nekaterih posebnosti njihovega izvajanja, in sicer s primeri slovenskih neologizmov iz Slovarja novejšega besedja slovenskega jezika in ruskih avtorskih tvorjenk iz romana J. Poljakova Konec filma ali mavčni trobentač (Konec filʹma, ili Gipsovyj trubač).

Report this publication

Statistics

Seen <100 times