Affordable Access

Körsimulatorer i förarutbildningen : trafiklärares upplevelse av simulatorns nytta och betydelse

Authors
  • Selander, Helena
  • Thorslund, Birgitta
Publication Date
Jan 01, 2021
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Syftet med projektet var att få en bättre insyn i hur trafiklärare upplever simulatorns möjligheter och nytta under körkortsutbildningen. Detta med bakgrund av att intresset för simulatorer på senare år har ökat i Sverige. Lägre inköpskostnad och mer realistiska scenarier som passar för körkortsutbildning är några förklaringar. Trots detta är det fortfarande relativt få trafikskolor som använder simulatorer som ett komplement till övriga pedagogiska verktyg. Deras erfarenhet behövs dock för att få bättre kunskap kring simulatorernas användbarhet och hur metodiken eventuellt bör utvecklas för ett mer systematiskt och gemensamt arbetssätt över landet. Totalt intervjuades 14 trafiklärare som använde simulator för utbildning inom tung trafik och/eller för personbil.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times