Affordable Access

Knihovna algoritmů ALT - webové rozhraní / ALT Algorithm Library - web interface

Authors
  • vrána, michael
Publication Date
Jun 20, 2020
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Tato práce se zabývá návrhem a implementací webového GUI pro knihovnu Algorithms Library Toolkit. Toto GUI v podobě webové aplikace znázorňuje jednotlivé algoritmy jako boxy, jejichž výstupy lze dál řetězit do dalších algoritmů. Těmto algoritmům uživatel může specifikovat vstupy a následně je může vyhodnotit. Tato webová aplikace zároveň integruje již existující React aplikaci Statemaker, která zjednodušuje vytváření a zobrazování konečných automatů. Výsledná webová aplikace je implementována jakožto fork Statemakeru. Pro zpřístupnění ALT webové aplikaci bylo vytvořeno webové API. / This thesis deals with the design and implementation of web GUI for the Algorithms Library Toolkit. This GUI in the form of a web application shows individual algorithms as boxes, the outputs of which can be further piped to other algorithms. User can specify inputs of algorithms and then also evaluate them. This web application integrates an already existing React application Statemaker which simplifies creation and visualization of finite automata. For ALT to be accessible to the web application a web API was created.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times