Affordable Access

Klimaatverandering, een nieuwe crisis voor onze landschappen

Authors
  • Corporaal, A.
  • Stortelder, A.H.F.
  • Schaminée, J.H.J.
  • Huiskes, H.P.J.
Publication Date
Jan 01, 2007
Source
Wageningen University and Researchcenter Publications
Keywords
Language
Dutch
License
Unknown
External links

Abstract

De landschappen in ons land zijn ‘man made’ en tot enkele decennia geleden nog met een geheel eigen ‘gezicht’. De afgelopen halve eeuw zijn er telkens schoksgewijs grote landschappelijke veranderingen aan de orde geweest door veranderingen in het landgebruik, en de effecten van klimaatverandering komen daar nog bovenop. Dit rapport gaat in op de effecten die optreden door de ‘mediterranisatie’ en zeespiegelrijzing en hoe dat doorwerkt in de identiteit van het landschap. Landschappelijke verandering mondt uit in het verloren gaan van kenmerken, maar er ontstaan ook weer nieuwe. De balans is voor het laagveenlandschap negatief en ook de buitendijkse gebieden komen er slecht af; binnendijks komen er veel nieuwe kansen, maar de feitelijke ontwikkelingen zijn nog onzeker. Internationale en integrale aanpak per stroomgebied is noodzakelijk. Als de autonome ontwikkeling doorgaat en als het beleid niet bijgesteld wordt, zal het oer-Hollandse landschap, vooral in West Nederland, verdwijnen. Door te investeren in spongiteit, omhoog boeren en cyclisch polderen kan het tij in belangrijke mate gekeerd worden. Trefwoorden: brongericht rivierbeheer, cyclisch polderen klimaatverandering, kustgebied, laagland-landschap, laagveengebied, mediterranisatie, omhoog-boeren, , rivierengebied, spongiteit

Report this publication

Statistics

Seen <100 times