Affordable Access

Klimaatadaptatie in het landelijk gebied. Verkenning naar wegen voor een klimaatbestendig Nederland

Authors
 • van de Sandt, K.H.
 • Goossen, H.
 • Vos, C.C.
 • Hermans, T.
 • Verhagen, J.
 • Agricola, H.J.
 • Kwakernaak, C.
 • Stuyt, L.C.P.M.
 • van Ierland, E.C.
 • Kuikman, P.J.
 • Hoogvliet, M.
 • Geertsema, W.
 • Schaap, B.F.
 • Ritzema, H.P.
 • Velstra, J.
 • Jansen, P.C.
 • Dijkman, W.
 • Beek, C.L.
Publication Date
Jan 01, 2011
Source
Wageningen University and Researchcenter Publications
Keywords
Language
Dutch
License
Unknown
External links

Abstract

Klimaatverandering werkt via hogere temperaturen, veranderingen in neerslagpatronen, veranderingen in frequentie en intensiteit van weersextremen en zeespiegelstijging door op het functioneren van het landgebruik en het watersysteem in het landelijk gebied. De doorwerking van de hierboven genoemde klimaateffecten is complex en verschilt tussen gebieden en verschillende vormen van landgebruik. Klimaatverandering bedreigt sommige functies maar biedt ook nieuwe kansen. Om deze kansen te benutten en de bedreigingen het hoofd te bieden is klimaatadaptatie nodig. Adaptatiemaatregelen in het landelijk gebied kunnen genomen worden binnen de verschillende sectoren en binnen het water-, natuur-, landbouw- en ruimtelijke ordeningsbeleid. Er is een samenhangend pakket van maatregelen nodig. Dit noemen we een integrale adaptatierichting. Deze studie onderzoekt mogelijke adaptatierichtingen voor verschillende landschapstypen; zeekleigebied, veenweide en de hoge zandgronden.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times