Affordable Access

The KB WOT Fisheries Programme carried out in 2016

Authors
  • van Damme, C.J.G.
  • Verver, S.W.
Publication Date
Jan 01, 2017
Source
Wageningen University and Researchcenter Publications
Keywords
Language
Dutch
License
Unknown
External links

Abstract

Het onderhouden en ontwikkelen van de kernexpertises, welke nodig zijn voor het uitvoeren van de wettelijke taken van Nederland op het gebied van visserij monitoring en advisering, vormt de basis van het KB WOT Visserij programma. Het is een flexibel programma dat probeert in te spelen op veranderingen in de WOT behoeften, maar ook aanpassingen in het visserij beleid en beheer. Het KB WOT Visserij programma is daarnaast ook innovatief om te kunnen inspelen en deelnemen in wetenschappelijke ontwikkelingen. Het programma wordt uitgevoerd binnen de kaders van de Common Fisheries Policy (CFP), de EU Marine Strategy Framework Directive (MSFD) en de EU Maritime Policy. Het KB WOT Visserij programma wordt jaarlijks vastgesteld rond een aantal thema’s. Het programma van 2016 startte met14 projecten. Binnen een project was het niet mogelijk om alle geplande activiteiten uit te voeren. Met het vrijgekomen budget een nieuw project gestart waarin een nieuwe tool ontworpen en gemaakt is voor de monitoring van de vangst aan boord van kotters. De 18 projecten zijn verder succesvol uitgevoerd. Het KB WOT programma was in 2016 gericht op onderzoek naar het in kaart brengen van de zeebodem, ontwikkeling van middelen voor het monitoren van vangsten aan boord van commerciële schepen, data opslag en toegankelijkheid en het ontwikkelen van methoden voor bepaling van de grootte van vis- en scheldierbestanden. De kern van het programma is de ontwikkeling en het onderhouden van de kern expertises welke noodzakelijk zijn voor het WOT Visserij programma. Een groot deel van het budget is dan ook besteed aan projecten voor het standaardiseren van leeftijdsbepaling van vis, vis en schelpdier monitoring en de ontwikkeling van visserij akoestische technieken. Dit zijn onderwerpen die essentieel zijn voor het behouden van de hoge kwaliteit van assessments en beheer van visbestanden. Van de 18 projecten die in 2016 zijn uitgevoerd, zijn er zes uitgevoerd in samenwerking met instituten binnen, maar ook buiten Europa. Door deze samenwerking wordt er extra waarde bijgedragen, in de vorm van kennis en middelen uit deze andere landen, aan de uitkomsten van het KB WOT Visserij programma. En ander groot deel van het budget van het programma was specifiek ingezet voor internationale samenwerking en uitwisseling van kennis en wetenschap. Dit geeft onderzoekers van Wageningen Marine Research de mogelijkheid in het centrum van wetenschappelijke ontwikkelingen en internationaal visserij onderzoek te blijven. In 2016 is er ook veel gepubliceerd binnen het KB WOT programma. Meer dan 20 presentaties zijn gepresenteerd tijdens internationale bijeenkomsten, vergaderingen, workshops en symposia. In totaal zijn er 24 internationale en nationale rapporten geschreven en 9 nieuwe methoden of modellen ontwikkelt. Daarnaast zijn er ook nog 4 peer reviewed wetenschappelijke artikelen gepubliceerd en 1 wetenschappelijk manuscript opgezet.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times