Affordable Access

The KB WOT Fisheries Programme carried out in 2015

Authors
  • van Damme, C.J.G.
  • Verver, S.W.
Publication Date
Jan 01, 2017
Source
Wageningen University and Researchcenter Publications
Keywords
Language
Dutch
License
Unknown
External links

Abstract

Het KB WOT Fisheries programma is ontwikkeld om de expertise te onderhouden en ontwikkelen, die nodig is voor het uitvoeren van de wettelijke taken van Nederland op het gebied van visserij monitoring en advisering. Daarnaast, is het een flexibel programma dat ook inspeelt op veranderingen in WOT behoeften en visserij beleid en beheer. Naast de kernexpertise en flexibiliteit probeert het KB WOT programma ook innovatief te zijn om te kunnen participeren in wetenschappelijke ontwikkelingen. Het programma wordt uitgevoerd binnen de kaders van de Common Fisheries Policy (CFP), de EU Marine Strategy Framework Directive (MSFD) en de EU Maritime Policy. Het KB WOT Visserij programma wordt jaarlijks vastgesteld rond een aantal thema’s. Het programma voor 2015 bevatte origineel 14 projecten. Een daarvan was niet in staat om alle geplande doelstellingen te halen. Met het budget dat daardoor vrij kwam is een 15e project uitgevoerd waarin een tool ontwikkeld is voor de kalibratie van leeftijds- en rijpheidsbepaling van vis. Deze 15 projecten zijn succesvol uitgevoerd. De focus van het programma was gericht op onderzoek naar de invloed van visserij op de zeebodem, ontwikkeling van methoden voor elektronisch monitoren en ontwikkeling van methoden voor het assessment van visbestanden. De kern van het programma was natuurlijk de ontwikkeling en het onderhouden van noodzakelijke kern expertises voor het WOT programma. Een groot deel van het budget is daarom besteed aan projecten voor het standaardiseren van leeftijdsbepaling van vis, kwaliteitscontrole en verbetering van bijvangst, ichthyoplankton en schelpdier monitoring en ontwikkelen van visserij akoestische technieken en kennis. Deze onderwerpen zijn van essentieel belang voor het behouden van de hoge kwaliteit van assessments van visbestanden. Van de 15 projecten in 2015 zijn er zeven uitgevoerd in samenwerking met instituten buiten Nederland. Deze samenwerking zorgt voor extra toegevoegde waarde aan het KB WOT Visserij programma doordat andere landen kennis en middelen bijdragen. En ander groot deel van het KB WOT programma was specifiek gebruikt voor internationale samenwerking en uitwisseling van kennis en wetenschap. Op deze manier blijven Wageningen Marine Research onderzoekers in het centrum van wetenschappelijke ontwikkelingen en internationaal visserij onderzoek. Het KB WOT programma heeft in 2015 ook veel gepubliceerd en geproduceerd. Meer dan 15 internationale presentaties zijn gepresenteerd tijdens bijeenkomsten, vergaderingen, workshops en symposia. In totaal zijn er 22 (inter-)nationale rapporten geschreven en 8 nieuwe methoden of modellen ontwikkelt. Tot slot zijn er 3 peer reviewed wetenschappelijke artikelen gepubliceerd en 5 wetenschappelijke manuscripten opgezet.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times