Affordable Access

Katolická teologická fakulta UK / Catholic Theological Faculty CU

Authors
  • otipková, hana
Publication Date
Sep 05, 2020
Source
Digital Library of the Czech Technical University in Prague
Keywords
License
Unknown

Abstract

Obsahem této bakalářské práce je návrh nové budovy Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Nová budova řeší nevhodné prostory současného umístění fakulty. Budova slučuje výukové, kancelářské, knihovní a depozitní prostory. Nachází se v ulici Vyšehradská na Novém Městě, Praha 2 v prostorách zahrad Emauzského kláštera. / Subject of this bachelor thesis is a design of a new buillding of Catholic Theological Faculty of Charles Univerzity in Prague. The new building proposes better spacial solution for the faculty. The building combines educational, administrative, library and deposit spaces. It is located at Nové Město, Prague 2 inside the premises of monastery of Emauzy.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times