Affordable Access

Kartläggning av hur rullstolsrelaterade faktorer påverkar äldre rullstolsanvändare : -A scoping reviw

Authors
  • Nylén, Linn
Publication Date
Jan 01, 2020
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Bakgrund: Trots att aktivitet är hälsofrämjande upplever många äldre rullstolsanvändare nedsatt funktion och förmåga till aktiviteter och lever ofta ett mer begränsat liv än de behöver. De spenderar många timmar rullstolen och drabbas i större utsträckning av trycksår och andra fysiska problem. Syfte: Syftet med studien var att kartlägga och beskriva hur rullstolsrelaterade faktorer påverkar äldre rullstolsanvändare. Metod: Studiens design är en scoping review utifrån metodbeskrivning från Joanna Briggs Institute. Datainsamling genom systematiska databassökningar och manuella sökningar via referenslistor och citations. Resultat: Analysen resulterade i 12 artiklar. Resultatet visade att rullstolsrelaterade faktorer som mobilitet, individanpassning och trycksår påverkar äldre rullstolsanvändare och deras möjlighet till aktivitet och delaktighet. Slutsats och signifikans: Resultatet visar att äldre rullstolsanvändares möjlighet till delaktighet i aktiviteter påverkas av individuell anpassning av rullstolen, information och träning i att använda och hantera rullstolen, hur rörlig användaren är samt vilken miljö rullstolen skall användas i. Då äldre personer utgör den absolut största gruppen som använder och är beroende av rullstol och arbetsterapeuter är förskrivare finns det behov av vidare forskning på detta område.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times