Affordable Access

Karakterizacija mišjih tumorskih modelov z večbarvnim imunofluorescenčnim barvanjem

Authors
  • Delač Žagar, Neja
Publication Date
Oct 02, 2020
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Pri preučevanju razvoja tumorja moramo upoštevati tudi njegovo mikrookolje, saj to pomembno vpliva na njegov razvoj. Za karakterizacijo tumorja in njegovega mikrookolja je zelo uporabna metoda večbarvna imunohistokemija v kombinaciji s konfokalno mikroskopijo. Ta nam omogoči spremljanje več različnih tipov celic na eni tkivni rezini. Postavili smo protokol za večbarvno imunohistokemijsko barvanje, s katerim smo okarakterizirali štiri različne tumorske modele, in sicer mišji melanom B16F10, mišji karcinom debelega črevesja in danke CT26, mišji karcinom debelega črevesja in danke MC38 ter mišji karcinom dojke 4T1. Barvali smo krvne žile v kombinaciji s celicami CD4, celicami CD8, makrofagi, naravnimi celicami ubijalkami in celicami, ki so v procesu delitve. Protokol je najprimernejši za uporabo na zamrznjenih rezinah, na katerih smo pokazali najvišjo vsebnost imunskih celic v tumorju MC38, kjer so bile prisotne vse barvane imunske celice. Sledi tumor CT26 z nižjo vsebnostjo imunskih celic in nato tumorja 4T1 in B16F10, ki sta vsebovala zgolj makrofage. Z barvanjem krvnih žil smo videli, da so te v tumorju bolj neurejene in redkejše kot v zdravem tkivu. Opazili smo tudi, da so celične delitve izrazitejše ob mestih, kjer so krvne žile številčnejše in večje. Krvne žile so tudi vstopna točka imunskih celic v tumor, kot se to lepo vidi na primeru celic ubijalk v tumorju MC38. Na osnovi rezultatov naše naloge smo postavili protokol večbarvnega imunohistokemijskega barvanja, primernega za uporabo na zamrzlih tkivnih rezinah, s katerim smo opredelili mišje tumorske modele glede na vsebnost imunskih celic, sestavo krvnih žil ter hitrost celičnih delitev.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times