Affordable Access

Kansen en dilemma’s bij het samenspel tussen groene burgerinitiatieven en instituties : verslag van bijeenkomst in Zwolle op 24 juni 2015

Publication Date
2015
Source
Wageningen University and Researchcenter Publications
Keywords
License
Unknown
External links

Abstract

Deze bijeenkomst over kansen en dilemma’s bij het samenspel tussen groene burgerinitiatieven en instituties is georganiseerd door Natuur en Milieu Overijssel en Alterra. Aan de hand van Overijsselse praktijkverhalen is ingegaan op het samenspel tussen groene burgerinitiatieven, overheden en andere instituties. Speciale aandacht ging uit naar de verbindende rol die intermediaire organisaties hierbij kunnen spelen. De bijeenkomst vond plaats in het kader van het leernetwerk ‘Samenspel tussen Burgerinitiatieven en Overheden in het groene domein’, maar was bedoeld voor alle geïnteresseerde ambtenaren van gemeenten, waterschappen en provincies, medewerkers van natuur- en landschapsorganisaties en burgerinitiatieven. Alhoewel de focus lag op leren door overheden en andere instituties, waren er ook meerdere initiatiefnemers aanwezig.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times