Affordable Access

Kalibracija merilca vsebnosti vode v izbranih tleh

Authors
  • Hren, Urška
Publication Date
Apr 10, 2021
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

TRIME-PICO32 so merilniki volumske vsebnosti vode v tleh, ki delujejo na osnovi meritev relativne dielektričnosti tal, ki spada med posredne metode meritev vsebnosti vode v tleh. Pri uporabi na terenu, v Dekanih nad Koprom in Biljah v Vipavski dolini, se je izkazalo, da zaradi umanjkanja talno specifične kalibracije merilniki kažejo nezanesljive podatke. Obema lokacijama je skupno, da tla vsebujejo visok delež skeleta. Namen dela je bil ovrednotiti kalibracijo merilnikov za vsakega od obeh tipov tal pri dveh različnih volumnih oz. premerih (7 in 15 cm) neporušenih in porušenih vzorcev tal ter ugotoviti, kakšen je vpliv skeleta na delovanje merilnikov. Predvidevali smo, da je primernejša kalibracija pri manjšem premeru in v porušenem vzorcu (tj. kjer je bil odstranjen skelet) tal. Na obeh lokaciji smo odvzeli po 12 neporušenih talnih vzorcev (po šest s cilindri premera 7 in 15 cm) in ustrezno količino tal za vzpostavitev enakega števila porušenih vzorcev obeh premerov v laboratoriju. Za kalibracijo merilnikov smo uporabili gravimetrično metodo določanja vsebnosti vode v tleh. Z linearnim modelom smo ovrednotili razlike med gravimetrično in z merilnikom izmerjeno vsebnostjo vode v tleh pri različnih obravnavanjih. Ugotovili smo, da se napake meritev manjšajo s sušenjem tal ter da so v Dekanih merilniki bolj usklajeni v vzorcih s premerom 15 cm, v Biljah pa v porušenih vzorcih.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times