Affordable Access

“Jag skulle vilja att vi sågs som en enhet” : En kvalitativ studie om arbetet med tillgängligalärmiljöer i fritidshemmet för elever i behov avextra anpassningar och särskilt stöd.

Authors
  • Persson, Arvid
  • Olofsson, Johanna
Publication Date
Jan 01, 2021
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger i fritidshemmet arbetar för att skapa tillgängliga lärmiljöer för elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd. Hur samverkar pedagoger i fritidshemmet med klasslärare för att skapa tillgängliga lärmiljöer och hur upplever pedagogerna att rektorer och specialpedagoger stöttar dem i detta arbete? Studien bygger på semistrukturerade intervjuer där nio pedagoger i fritidshemmet har intervjuats på tre olika skolor. Resultatet visar att det är många faktorer som påverkar skapandet av tillgängliga lärmiljöer och hur väl anpassningar går att tillämpa i verksamheten. Resultatet visar även att det ser olika ut i skolan och på fritidshemmet gällande arbetet med elevers behov, samt att en svag stöttning från rektorer och specialpedagoger kan påverka negativt. Studien visar sammanfattningsvis att pedagogerna i fritidshemmet vet hur de vill skapa tillgängliga lärmiljöer, men att de inte får tillräckliga förutsättningar för arbetet.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times