Affordable Access

-Jag förstår inte! : En litteraturstudie om matematiksvårigheter

Authors
  • Sebelius, Marlene
  • Ekström, Marie
Publication Date
Jan 01, 2022
Source
DiVA - Academic Archive On-line
Keywords
Language
Swedish
License
Green
External links

Abstract

Dyskalkyli är en matematisk svårighet som innebär att individen har problem med aritmetik och att uppfatta siffror. Svårigheter i matematik uppträder olika hos individer och därav kan det vara svårt för läraren att upptäcka en elev i svårigheter. Forskningen är inte enig om begrepp och definitioner gällande matematiksvårigheter och dyskalkyli. Det är svårt att finna elever i matematiksvårigheter då det inte finns några tydliga kriterier för att diagnostisera dessa elever. Syftet med denna litteraturstudie att ta reda på vad forskningen säger om dyskalkyli och matematiksvårigheter. Därav kommer det undersökas varför elever drabbas av matematiksvårigheter samt hur dyskalkyli och matematiksvårigheter kan utmärka sig hos elever. I slutet av studien redovisas det resultat som framkommit i vår litteraturöversikt. Resultatet visar att svårigheter kan se ut på många olika sätt, därav är det svårt att finna elever i svårigheter. Svårigheterna kan bero på både inre och yttre faktorer, såsom stress eller ett bullrigt klassrum. Elever i svårigheter utmärker sig ofta tidigt och enligt forskning går det redan i förskoleåldern få syn på elever i matematiksvårigheter. Däremot anser forskare att begreppen matematiksvårigheter och dyskalkyli ska användas med försiktighet då det råder skilda åsikter kring hur svårigheterna ska definieras.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times