Affordable Access

Izkušnje neformalnih oskrbovalcev ljudi z demenco v gorenjski regiji

Authors
  • Podlipnik, Neža
Publication Date
Nov 24, 2022
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

V magistrskem delu proučujem izkušnje neformalnih oskrbovalcev ljudi z demenco v gorenjski regiji. V začetnem delu najprej opredelim pojem demenca. Potem opišem potrebe ljudi z demenco, sporazumevanje z ljudmi z demenco, neformalno oskrbo ljudi z demenco in potrebe oskrbovalcev ljudi z demenco. V nadaljevanju predstavim oblike pomoči in podpore neformalnim oskrbovalcem, dolgotrajno oskrbo ljudi z demenco in socialno delo z ljudmi z demenco. V empiričnem delu sem na neslučajnostnem priložnostnem vzorcu izvedla deset intervjujev z neformalnimi oskrbovalci ljudi z demenco v gorenjski regiji. Skušala sem ugotoviti, kako neformalni oskrbovalci doživljajo oskrbovanje človeka z demenco in kako poteka vsakdanje sporazumevanje s človekom z demenco. S kvalitativnimi intervjuji sem ugotavljala, s kakšnimi težavami se neformalni oskrbovalci soočajo pri oskrbovanju človeka z demenco in kakšne so njihove potrebe. Zanimalo me je, kakšno pomoč imajo na voljo oskrbovalci ljudi z demenco v lokalnem okolju ter kako poskrbijo za svojo razbremenitev. Rezultati raziskave so pokazali, da intervjuvani neformalni oskrbovalci nudijo svojcem kakovostno in ustrezno pomoč. Pri skrbi za svojca z demenco jim pomaga znanje o demenci in predhodne izkušnje dela s človekom z demenco. Sporazumevanje s človekom z demenco zahteva komunikacijske veščine in spretnosti neformalnega oskrbovalca. Večina težav, s katerimi se srečujejo pri oskrbi človeka z demenco, izhaja iz vedenjskih in psihičnih sprememb človeka z demenco. Skrb za človeka z demenco vpliva na duševno zdravje neformalnega oskrbovalca. Formalne oblike pomoči so pogosto nedostopne, tako iz finančnega vidika kot iz vidika dolgih čakalnih vrst. Socialnovarstvene storitve, ki jih ponuja center za socialno delo, neformalni oskrbovalci slabo poznajo oziroma jih ne poznajo. Za razbremenitev neformalni oskrbovalci poskrbijo s sprostitvenimi dejavnostmi, gospodinjskimi in drugimi opravili. Glavni predlogi, ki izhajajo iz raziskave, so: večje sodelovanje med zdravstvenimi ustanovami in centri za socialno delo, vzpostavitev programov pomoči neformalnim oskrbovalcem na centru za socialno delo, pomoč neformalnim oskrbovalcem za preprečevanje izgorelosti, ureditev več enot dnevnega varstva za ljudi z demenco v gorenjski regiji, organiziranje izobraževanj na temo pomena razbremenitve in skrbi zase in širitev programa družabništva, ki ga nudi Spominčica. Občina in centri za socialno delo bi morali neformalne oskrbovalce ljudi z demenco ozaveščati o razpoložljivih oblikah pomoči, ki so jim na voljo v lokalnem okolju.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times