Affordable Access

Izgube telet črno-bele pasme v prvem letu starosti v Sloveniji

Authors
  • Klopčič, Janez
Publication Date
Sep 22, 2022
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

Namen naloge je bil raziskati, s kakšnimi izgubami telet krav črno-bele pasme se soočajo slovenski rejci govedi in oceniti ključne dejavnike za povečane izgube telet. Analizirali smo podatke o 576.655 teletih, ki so se telila v obdobju od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2020. Podatke smo pridobili iz Centralnega registra govedi, kamor beležimo vse podatke o vseh v Sloveniji rojenih in uvoženih živalih ter tudi njihovih premikih. V prvem letu starosti je od vseh rojenih, vključno z abortusi in mrtvorojenimi teleti, poginilo skoraj 17 % (16,99 %) telet, pri čemer je skoraj polovica telet (49,06 %) poginila pred, med ali ob telitvi oz. še isti dan. Delež poginulih telet se je s 14,48 % v letu 2005, povečal na 16,85 % v letu 2020. Moška teleta so poginila pogosteje kot ženska teleta. V primeru dvojčkov, trojčkov ali več, je bila verjetnost pogina vsaj enega teleta v prvem letu starosti 2 do 5 krat večje kot pri enojčkih. Glede na starost matere je bilo največ izgub telet pri telicah oz. materah mlajših od 24 mesecev starosti. Največji delež mrtvorojenih in poginulih telet ob rojstvu je bil pozimi (8,65 %), najmanjši delež pa pri teletih rojenih jeseni (8,21 %), medtem, ko je bil največji delež izgubljenih telet v prvem letu starosti pri teletih rojenih pozimi (18,46 %), najmanjši delež pa spomladi (16,25 %).

Report this publication

Statistics

Seen <100 times