Affordable Access

Izdelava pripomočkov za praktično dimenzioniranje armiranobetonskih prečnih prerezov v skladu z EC2

Authors
  • Riccobon, Elia
Publication Date
Sep 23, 2021
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

V diplomski nalogi so obravnavane metode za izračun odpornosti armiranobetonskih prerezov obremenjenih z osno silo in enojnim upogibom v skladu s standardom SIST EN 1992-1-1. V sklopu diplomske naloge je predstavljen tudi izdelan računalniški pripomoček. Pripomoček je napisan v programu Microsoft Office Excel. Uporabnik vpisuje vhodne podatke, ki opisujejo geometrijske in materialne lastnosti armiranobetonskega prereza. Program izriše interakcijske diagrame osne sile in upogibnega momenta, določi ekstremne vrednosti osnih sil in momentov ter določi minimum in maksimum osne sile oz. upogibnega momenta za podani upogibni moment oziroma osno silo. S programom lahko tudi grafično preverimo varnost prereza. V diplomski nalogi je predstavljen primer izračuna in uporabe računalniškega programa.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times