Affordable Access

Izdelava in kontrola kakovosti predizdelanih betonskih elementov

Authors
  • Hatić, Jan
Publication Date
Jul 07, 2023
Source
University of Ljubljana
Keywords
Language
Slovenian
License
Green
External links

Abstract

V diplomski nalogi na kratko predstavimo zgodovino betona in zgodovino izdelave betonskih elementov. V prvem delu naloge je predstavljen postopek izdelave predizdelanih betonskih elementov - tehnologija izvedbe del. Preučili smo proces od tehnološke priprave in načrtovanja elementov do končnih izvedenih betonskih elementov. Za ta proces so potrebne velike tehnološke kapacitete in delovni kader, ki omogoča, da priprava opaža, armature in betona za produkte poteka nemoteno. Zaradi boljšega vpogleda v proces izdelave elementov smo obiskali enega od proizvodnih obratov v Sloveniji in na praktičnem primeru prikazali, kako se dela izvajajo. Sledi opis vseh korakov tehnologije izvedbe, vse do transporta in vgradnje elementov na gradbišču. Drugi del naloge se osredotoči na kontrolo kakovosti izdelave predizdelanih betonskih elementov, kar je ena od prednosti tovrstne izvedbe del. Pregledali smo, kako je potrebno v samem procesu priprave elementov kontrolirati kakovost izvedbe in kako se kasneje kontrolira izdelane končne produkte. Kontrola kakovosti sledi predpisanim standardom, ki smo jih za posamezne produkte tudi pregledali. V tem poglavju so zbrane informacije in izkušnje, pridobljene z opazovanjem dela v obiskanem proizvodnem obratu. Ponovno so prikazani koraki izvedbe elementov iz prvega dela naloge, tokrat s poudarkom na kontroli kakovosti. S tem je pripravljen pregled, na kaj vse je potrebno biti pozoren in kaj vse je potrebno nadzorovati v postopku izvedbe elementa, da je le ta pripravljen v skladu z zahtevami ter posledično primeren za vgradnjo in uporabo.

Report this publication

Statistics

Seen <100 times